Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

  • Wydział Kryminalny

Komórki organizacyjne służby prewencyjnej :

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
  • Stanowisko Samodzielne do spraw Prasowo-Informacyjnych,
Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym :
  • Zespół do spraw  Kadr i Szkolenia,
  • Zespół do spraw Prezydialnych,
  • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych,
  • Zespół  do spraw Łączności i Informatyki,
  • Jednoosobowe stanowisko do spraw BHP.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2009
Data modyfikacji : 16.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry