Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

  • Wydział Kryminalny

Komórki organizacyjne służby prewencyjnej :

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
  • Stanowisko Samodzielne do spraw Prasowo-Informacyjnych,
Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym :
  • Stanowisko Samodzielne do spraw  Kadr i Szkolenia,
  • Zespół do spraw Prezydialnych,
  • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych,
  • Zespół  do spraw Informatyki.

 

Metryczka

Data publikacji 23.10.2009
Data modyfikacji 11.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Juliusz Potocki
do góry