Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 

 Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim, zwany dalej „Komendantem Powiatowym”, realizuje na obszarze powiatu zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Terytorialny zasięg działania Komendy Powiatowej obejmuje obszar administracyjny powiatu lidzbarskiego. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Lidzbark Warmiński.

 
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji określają:
 

 Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

  1. Regulamin Komendy Powiatowej Policji
 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.10.2009
Data modyfikacji : 21.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
kom. Bartosz Matuszyk
do góry