Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi:

"Każdy ma prawo składać skargi, petycje i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa"

 

W Policji przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm. oraz wydane na podstawie art. 226 tej Ustawy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. /Dz. U. Nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 roku/.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują

w poniedziałki w godzinach 11:00 - 15:30

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim

podinsp. Piotr Koszczał

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim

kom. Bartosz Matuszyk

tel. 47 73 272 64     tel. kom. 606978919

bartosz.matuszyk@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2009
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry