Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Olsztynie i podległych jednostkach organizacyjnych

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Olsztynie i podległych jednostkach organizacyjnych