Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji

w Lidzbarku Warmińskim

nadkom. Piotr Koszczał

Telefon - 0 89 767 72 11

 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Lidzbarku Warmińskim

mł.insp. Mariusz Kozłowski
 

Telefon - 0 89 767 72 11

 


 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2009
Data modyfikacji 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Juliusz Potocki
do góry